15 Haziran 2009 Pazartesi

2 Haziran 2009 Salı

Gövdemde derin izler!


İz bırakmak...


Yaşamı önemseyen insanların tüm yaşamları boyunca peşinden koşturduğu ve en çok önemsediği olgu, gelecek kuşaklara anlamlı bir şeyler bırakmaktır sanırım. Bunun için çalışıp çabalamamıza, gecelerimizi gündüzümüze katmamıza, bir sürü olumsuzluklara göğüs germemize rağmen yine de başaramayabiliriz. Olsun; bu ulvi amaç için her şeye değer deriz, bir anlamda! Kişiden kişiye değişirde bu olgu. Kimilerine göre bir sanat eseri veya bilimsel araştırma, kimilerine göre ise zor durumda olan her hangi bir canlıya el uzatma. Seçenekler böylece uzayıp giderken anlamlı olan aslında senin ne hissettiğindir, seçtiğindir, kendinle yaşamla var olmakla hesabındır. Nedir ki zaten yaşamın değeri, bu tür bir şeyin peşinden gitmeyeceksek?

İz bırakmak, evet her insan bırakır ardından şu izi. Anılarımızda her daim taze kalır, olumsuzu yüreğimizi burkar, olumlusu yaşama bağlar. O kadar çoktur ki gönlümüzde, aklımızda, benliğimizde iz bırakanlar. Biliriz korkularımızın, hâyâl kırıklıklarımızın, üzüntülerimizin, sevinçlerimizin, yaratımlarımızın izleri kimlerdendir. Bu izlerdir yaşamımızın nedenleri, benliğimize kazınmıştır.

Belki de hepimizi ağaçlardan ayıran en önemli iz, bizim ruhumuza kazınan o izlerdir!

Savaş Çekiç
Kasım 2007


Leaving a trace behind!...


For people trying to give a meaning to their lives, the most important aim in life is to leave something meaningful to next generations. Although we try very hard to achieve this aim, we may work day and night and do everything to overcome every obstacle on the way, we may still not be able to reach that target. But we say ‘never mind!’ it is worthy of everything we do!.. Even this aim may differ from person to person. For some reaching this aim may mean creating an art object or a scientific research, for others this may be helping someone who is in hardship. The list can be extended; the most important thing is how you feel throughout this journey, what your choices are and how you carry your integrity in life. What is then the value of life if you are not pursuing anything?

Leaving a trace behind, yes everybody leaves a trace behind: our memories always remain fresh, otherwise breaks our hearts. There are countless experiences in life that leave a trace on our hearts, minds and beings. However we also know who left the most important trace on our dreadful fears, disappointments, sadness, also joys and creations. These traces add meaning to our lives and self.

The trance differentiating us, humans, from trees is the one carved into our souls.

Savaş Çekiç November 2007